ANUNT PUBLIC 1 – depunerea notificarii

S.C. Ocolul Silvic Greengold Est Srl Suceava avand sediul in Str. Universitatii, nr.8A, bl.8A, sc.B, et. parter, ap2, localitatea Suceava, reprezentant al persoanei juridice Sc Greengold Romwood Srl Sibiu titulara a planului ,,Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând S.C. Greengold Romwood S.R.L. Județul Neamț UP X Neamț,, amplasat pe raza UAT Stanita si Boghicea Judetul Neamt, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului / programului poate fi consultata la sediul APM Neamt cu sediul în piata 22 Decembrie nr 5, localitatea Piatra Neamt, judet Neamt, de luni pana vineri intre orele 9.00 – 13.00 .

Observatii / comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Neamt in termen de 18 zile lucrătoare de la data publicarii anuntului.

NOTA:
ANUNT LA DEPUNEREA NOTIFICARII – art.9 alin. (1) si art.29 alin. (2) – HG 1076/2004.
Titularul are obligatia afisarii anuntului si pe propria pagina de internet.