ANUNT PUBLIC 10 (la 3 zile dupa publicarea primului anunt)- depunerea notificarii

S.C. Ocolul Silvic Greengold Est Srl Suceava avand sediul in Str. Universitatii, nr.8A, bl.8A, sc.B, et. parter, ap2, localitatea Suceava, reprezentant al persoanei juridice S.C. Greengold Romwood Srl Sibiu titulara a planului ,,Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând S.C. Greengold Romwood S.R.L., UP XII IASI SUD N2000 județul Iași,, amplasat pe raza UAT Siretel, Tibanesti, Popesti Judetul Iasi, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi din mun. Iasi , str. Chisinaului , nr. 43, de luni pana vineri intre orele 8,00 – 16,00.
Observatii / comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Iasi in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

NOTA:
ANUNT LA DEPUNEREA NOTIFICARII – art.9 alin. (1) si art.29 alin. (2) – HG 1076/2004.
Titularul are obligatia afisarii anuntului si pe propria pagina de internet.