Anunt public asupra audierii publice a Raportului de mediu al proiectului de amenajament silvic U.P.II Ohaba, județele Timiș și Arad

S.C. GREENGOLD TIMBERLANDS 1 S.R.L., cu sediul în Sibiu, str. Constantin Noica, nr. 24, județul Sibiu‚ titular al planului ,,Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.II Ohaba, județele Timiș și Arad“, amplasat pe raza Comunei Ohaba Lungă, județul Timiș și a Comunei Bata, județul Arad, anunță publicul interesat asupra audierii publice a raportului de mediu care va avea loc în data de 09.11.2023. Prezentarea raportului de mediu se va face începând cu ora 15.00 la sediul Primăriei Comunei Ohaba Lungă, din localitatea Ohaba Lungă, str. Principală nr. 33, județul Timiș.

Autoritățile participante: Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, Agenția pentru Protecția Mediului Arad, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Timiș, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Arad, Consiliul Județean Timiș, Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Banat” al județului Timiș, Agenția Națională a Îmbunătățirilor Funciare RA – Filiala de Îmbunătățiri Funciare Timiș, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș, Regia Autonomă Apă și Canal ”AQUATIM” Timișoara, Agenția Națională ”Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Banat, Garda Forestieră Timișoara, Primăria Comunei Ohaba Lungă, Primăria Comunei Bata, S.C.Fanalro S.R.L. Timișoara, Ocolul Silvic Greengold Vest.
Dezbaterea este deschisă publicului interesat.